Configuratie is nodig bij een eerste installatie of wanneer aanapssingen aan het systeem gedaan moeten worden voor een goede werking.