Carmen kan worden geupdate met de "Carmen Update Tool".  De tool kan worden gebruikt voor Carmen server en werkstations.
Download update tool

Meer informatie over de Carmen Update Tool

Info:

Downloads:

Hardware:

Overige downloads:

Beta release