Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Wanneer een opdracht mislukt, kan een SMS bericht worden verstuurd. De download tool maakt hiervoor gebruik van de SMS-dienst van MessageBird.

Instellen

  1. Ga naar https://www.messagebird.com, maak een account aan en opwaardeer SMS tegoed.

  2. Met het audio download tool, ga naar Instellingen → SMS

3. Vul het API sleutel van MessageBird in.

Deze is te vinden op het dashboard van MessageBird. Gebruik de live API sleutel:

Klik op “Controleer API token”. Het credit verschijnt rechts in het venster:

4. Voer één of meerdere telefoonnummers in die SMS berichten moeten ontvangen:

5. Bepaal een verzendperiode waarin SMS berichten verstuurd mogen worden:

Als laatste moet per opdracht ingesteld worden voor SMS indien de opdracht mislukt:

Wanneer de opdracht mislukt, wordt er een SMS verstuurd via MessageBird. Het versturen kost credit. Voor meer informatie zie de website van MessageBird.

  • No labels