Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Vanaf versie 3.7 kunnen afbeeldingen aan radioprogramma’s worden gekoppeld.

Werking

De afbeeldingen worden in een nieuw aangemaakte map geplaatst. Een PHP bestand ‘image.php’ in de root van RTVUitzendingen haalt deze op en stelt ze beschikbaar voor de browser.

De API geeft ook per programma de URL voor afbeelding mee

Wanneer voor een programma geen afbeelding beschikbaar is, wordt er een lege afbeelding van 0x0 pixels geleverd.

Configuratie

  • Maak een map aan in de root van RTVUitzendingen (bv images)

  • Open /System/config/config.php en voeg PHP variabale $images toe. De waarde is de relatieve of absolute map met afbeeldingen. Bijvoorbeeld

    $images = "/images";
    of
    $imeage = "c:\RTVUitzendingen\Images";

Zorg dat het werkproces PHP schrijfrechten heeft in deze map.

Maak een tweede variabel aan: $urlroot. Dit is het domain of host met http of https naar de root van RTVUitzendingen. Bijvoorbeeld

$urlroot = "https://www.omroepsite.nl/rtvuitzendingen"
of
$urlroot = "https://rtvuitzendingen.omroepsite.nl";

Let op: uit oorsprong van dit bestand zit onderaan de config.php tekstuitvoer met een opmerking dat dit config.php betreft. Dit moet worden verwijderd. Zie config.php uit het installatiepakket.

  • Controleer of in de root van de applicatie het bestand ‘images.php’ er is. Kopieer die eventueel uit het installatiepakket van versie 3.7

  • No labels