Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

De webpagina’s van RTVUitzendingen met de programmering en uitzendingen kunnen door ieder CMS worden gebruikt. Een snelle oplossing is met IFRAME met url naar een RTVUitzendingen pagina. Maar dit is meestal geen gewenste situatie (al is het alleen om het missen van het design).

Een andere oplossing is de html die RTVUitzendingen produceert door het CMS zelf in te lezen en binnend e pagina de html plaatsen. Er is dan geen IFRAME en wordt het overzicht van de programmering en uitzendingen getoond met het design van de website.

Wordpress

Download voorbeeld bestanden voor Wordpress.

Hier kan een voorbeeld worden gedownload hoe RTVUitzendingen in Wordpress kan worden geintegreerd. Het ZIP bestand bestaat uit twee bestanden:

  • een index_wordpress.php bedoeld voor de map met RTVUitzendingen. Deze komt in de map ‘uitzendinggemist’. Noteer hiervan de absolute url naar dit bestand.

  • een ‘rtvuitzendingen.php’ bedoeld voor Wordpress als theme file die komt in /wp-admin/theme/<huidige_theame>.

Open dit ‘rtvuitzendingen.php’ voor Wordpres en pas bovenaan de inhoud voor variabel $file met url naar ‘index_wordpress.php’ die staat in de RTVUitzendingen map.

Bekijk en pas verder dit bestand aan volgens het thema die wordt gebruikt.

Let op, in dit bestand wordt de content bij RTVUitzendingen opgehaald en als content uitgeschreven. De opmaak zit dus in ‘index_wordpress.php’.

In het dashboard van Wordpress maak je een pagina aan (of past aan) met thema “RTVUitzendingen”.

  • No labels