Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Configuratie is nodig bij een eerste installatie of wanneer aanapssingen aan het systeem gedaan moeten worden voor een goede werking.