Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor het downloaden van radiobulletins audiobestanden met nieuws-, weer of verkeersinformatie moet een overeenkomst worden afgesloten aangegaan met een leverancier. Deze stelt audiobestanden beschikbaar met ingesproken informatie zoals nieuws, weer en/of verkeersinformatie. De download tool download deze regelmatig en zorgt voor een audiobestand met de laatste informatiedie met de Audio Download Tool gedownload wordt.

Hieronder een overzicht van beschikbare leveranciers waarmee een overeenkomst kan worden afgesloten en door de download tool wordt ondersteundaudioleveranciers:

Nieuws

NOS Journaal (uitsluitend voor publieke omroepen) info

...