Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Enige kennis van commandline tools tooling is nodighandig.

 • Download “wput.exe” en kopieer die naar plaats in de applicatiemap van de download tool.

 • Open het download opdracht en laat het eindresultaat wegschrijven naar een lokale map (bij doellocaties). Noteer de map en audiobestand. (bijvoorbeeld c:\Audio\Bulletin.mp3)

 • Ga naar “na het uitvoeren” en vink aan: “voer het volgende commando uit”. Voer daarbij in:

  • Commando: wput

  • Parameters: -B “<audiobestand>” ftp://<user>:<password>@<servernaam>/<mapnaam>/

...

 • <audiobestand> is de volledige mapnaam en bestandsnaam waar de opdracht het eindbestand heeft neergezet staat (in dit voorbeeld dus C:\Audio\Bulletin.mp3). Zet deze tussen dubbelehaken dubbele aanhalingstekens voor eventuele spaties.

 • <user> is de username voor de FTP server

 • <password> is het bijbehorende wachtwoord

 • <servernaam> is de ftp server

 • <mapnaam> is de mapnaam op de ftp server waar deze naar toe moet worden gekopieerd.

 • -B is binary file transfer.

Na uitvoeren van de opdracht wordt wput commandline tool opgestart met de opgegeven parameters en wordt het eindbestand geupload naar de ftp server geupload.

Mocht dit niet werken of de FTP vereist een andere mode, zie de onderstaande link voor wput opties

...