Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Enige kennis van commandline tools is wel handignodig.

  • Download “wput.exe” en kopieer die naar de applicatiemap van de download tool.

  • Open het download opdracht en laat het eindresultaat wegschrijven naar een lokale map (bij doellocaties). Noteer de map en audiobestand. (bijvoorbeeld c:\Audio\Bulletin.mp3)

  • Ga naar “na het uitvoeren” en vink aan: “voer het volgende commando uit”. Voer daarbij in:

    • Commando: wput

    • Parameters: -B “<audiobestand>” ftp://<user>:<password>@<servernaam>/<mapnaam>/

...