Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

DIT ONDERDEEL IS BESCHIKBAAR VIA HET BETA KANAAL.

Het is mogelijk om Internet streams aan een playlist toe te voegen en door automaat af te spelen. Het beheren van URL’s gebeurt in Digital, het daarvan plannen in Builder via formats en met de Configurator kunnen Internet streams worden ingesteld.

...