Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vervang het volgende bestand voor de RTVuitzendingen tool:

  • RTVUitzendingenLib*.dll

  • *.exd

En uit het webpakket:

  • /system/classes/703_program.php/system/classes/721_program.php*