Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Indien de opdrachten niet zichtbaar zijn (tool geeft aan geen opdrachten te hebben), dan kan het volgende worden gedaan,:

In download tool ga naar Algemeen -> Instellingen. Selecteer tabblad “Folder structuur en logbestanden” en controleer de folder type “Opdrachten”. Dubbelklik daarop en kijk of audiojob als bestanden zichtbaar zijn.

Zie  Staan er geen audiobestanden, want ze staan in een andere map, configureer dan het bestand “RTV AudioDownload Tool Freeware.exe.config” opnieuw (kan je openen met een notepad of kladblok)de applicatie configuratie bestand opnieuw. Zoek in dat bestand naar :

...

En verander dan de waarde in <value /> naar de juiste map met audiojob bestanden (bv <value>c:\opdrachten</value>).

...

...

Zie je wel de audiobestanden, en ze worden niet getoond, dan is er een versie conflict.  Misschien wordt een voorgaande versie van de download tool gebruikt? Bij het starten van een nieuwere versie van de download tool, worden de audiobestanden geschikt gemaakt voor de nieuwere versie en zijn niet bruikbaar in oudere versies.

Indien dit het geval is, kan moet ieder audiojob bestand handmatig worden verwerktbewerkt. Open ieder audiojob bestand in een kladblok. Bovenin teksteditor en Bovenin (tweede regel) staat: 
<rtvaudiodownloadtool version="6.2.6.1"> 

Verander "version" in de juiste versie. Welke is afhankelijk van welk download tool versie wordt gebruikt. Open hiervoor het Info-venster van de download tool en neem de versienummer exact over dat wordt vermeld.

...

.