Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.27

  • Indien er wordt gewerkt met meerdere ANWB opdrachten, kan het downloadproces soms niet goed werken. Dit is opgelost.
  • Indien opdrachten tegelijkertijd een download verwerken, verschijnt soms de melding "Audiotype van bestand X wordt niet herkend of ondersteund". Dit is opgelost.
  • Audiotags van een gedownload audiobestand worden naar het eindbestand gekopieerd. Bijvoorbeeld de titel van een MP3.
  • Kleine bugfixes.

Versie 6.2.26

  • Soms verschijnt onterecht de melding over een niet gesupporterd audiotype. Dit is opgelost.

...