Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vanaf versie 3.7 kunnen afbeeldingen aan radioprogramma’s worden gekoppeld.

...

Introductie

De afbeeldingen worden in een nieuw aangemaakte map geplaatst. Een PHP bestand ‘image.php’ in de root van RTVUitzendingen haalt deze op en stelt ze beschikbaar voor de browser.

...

  • Controleer of in de root van de applicatie het bestand ‘images.php’ er is. Kopieer die eventueel uit het installatiepakket van versie 3.7

Werking

Log aan op beheer en selecteer een radioprogramma om te bewerken (of voeg een nieuw programma toe).

Selecteer een afbeelding. Deze komt dan in de afbeeldingen map.

In de root van RTVUitzendingen is een image.php die de afbeelding aan de browser geeft. Deze moet daar staan. Als de website niet-gevonden geeft voor afbeeldingen (404), zie dan config.php en configureer $urlroot correct.