Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

22-december-2020

Een softwarefout veroorzaakt dat het juiste ASIO kanaal niet wordt geselecteerd voor Server. Dit is opgelost.

7-december-2020

 • VTRec: wanneer er wordt opgenomen crasht VTRec als het spectrum buiten beeld doorloopt. Dit is gefikst.
 • VTRec: standaard audio type is DirectSound.

VTRec 1.3.7070 is de laatste versienummer.

1-december-2020

Vanaf deze release ondersteund Carmen de nieuwe Core Audio API in Windows 10. Een onderdeel hiervan is WASAPI wat een multi-channel audio protocl is voor communicatie direct met de geluidsapapraat. Het is een sterk verbeterde variant van DirectSound (via WDM) en reduceert de latency aanzienlijk vergeleken met DirectSound. En dat is merkbaar voor verbeterde precisie van mixtijden die bijvoorbeeld met VTRec of Builder wordt ingesteld . Carmen blijft DirectSound en ASIO ondersteunen.

Na installatie van deze release werkt de Server met DirectSound of ASIO afhankelijk wat met de Configurator is geselecteerd.   Dus na installatie veranderd er niets v.w.b. Carmen Server.
Als voor Carmen Server geen ASIO wordt gebruikt, dan is het advies om met de Configurator te kiezen voor WASAPI. Uitleg hierover staat hier. Na aanpassen naar dit audio type moeten de output en input devices wel opnieuw met de Configurator worden ingesteld.

Andere modules van Carmen en VTRec gaan met deze release direct over op het Core Audio API van Windows 10.

23-november-2020

 • Builder: soms kan een format worden weggegooid terwijl die nog in de programmering is opgenomen met foutmeldingen als gevolg. Dit is nu opgelost. 
 • IPlan: lijst van info-plan spots wordt gesorteerd op naam
 • IPlan: de naam van een spot kan soms te lang zijn en dat geeft een foutmelding. Dit is nu opgelost.

9-november-2020

 • Server: met de release in oktober is er een bug ontstaan. Indien de playlist uit meerdere infoblokken bestaat, blijft de server hangen met "playlist laden". Dit is nu opgelost.

8-november-2020

 • CPlan: plannen van campagnes met remainers worden soms niet correct gepland of komen direct na de hoofdspot. Dit is nu verbeterd.

25-oktober-2020

 • Wanneer de playlist een streamitem bevat en wordt geladen in Server die in slave mode staat, dan stopt Carmen. Dit is opgelost.

16-oktober-2020

 • Deze release lost een aantal bugs op waar Carmen kan stilvallen.
 • Fix voor issue: toetsenbordbesturing blijft maar ingeschakeld, ook als je de besturing met de Configurator uitzet. Dit is nu opgelost.
 • Fix: toetsenbordaanslagen met spatiebalk of enter ging de automaat op reageren en schakelde bijvoorbeeld LIVE of een FEED in. Dit is nu opgelost.

28-september-2020

 • Het laden van jingles met een jinglepad configuratie geeft soms performances issues. Dit is nu verbeterd.

13-september-2020

 • VTRec 1.3.7050 waarbij het soms kan gebeuren dat met het starten van opname de applicatie blijft hangen. Dit is nu opgelost.

11-september-2020

 • VTRec v1.3.7040 is beschikbaar voor verbeteringen met de mixeditor

6-september-2020

 • Verbeteringen doorgevoerd met het afspelen van Internet streams.
 • Verbeteringen doorgevoerd met de mixeditor.

28-augustus-2020

 • Nieuwe functionaliteit: Relaties maken tussen uitvoerende artiesten
 • Enkele issues met het mixen van een playlist zijn opgelost:
  • issues met autostart en cue
  • de situatie onderelkaar zetten van tracks op hetzelfde startmoment werkt nu zoals het wordt verwacht
  • tracks eerder starten dan voorgaande track is verbeterd.

28-juli-2020

 • Fix voor Digital dat het invoerscherm voor jingle en tracks spontaan reset.

25-juli-2020

 • Fixes voor tijdsein issues.

7-juli-2020

 • Wanneer een stream over meerdere uren wordt afgespeeld, wilt het tijdsein die dan daaropvolgt niet starten. Dit is nu opgelost.

5-juli-2020

 • Een update voor de nieuwste VTRec opnametool v1.3.7030. 
 • VTRec v1.3.7030 is beschikbaar. Fix voor onterechte meldingen over al gemaakte voice tracks. Let op, ook Carmen omgeving moet worden geupdate.

27-juni-2020

30-mei-2020

 • Wanneer automaat tijdens het afspelen van tijdsein wordt uitgeschakeld, stoppen ook de afspelende tijdsein items. Dit is nu opgelost.

16-mei-2020

 • De tijden in VTRec van playlist items komen soms niet overeen met de playlist items in builder of server. Dit is verbeterd.

12-mei-2020

 • Het selecteren van info-, commercialbok in combinatie met of zonder nieuwsitems is verbeterd.
 • Controle op status van licentie is verbeterd.

7-april-2020

 • Fix: verbetert de stabiliteit aan Carmen Server.
 • Fix: soms kan server stil vallen wanneer een commercial of info blok d.m.v. een event wordt afgespeeld en in combinatie met afspelen van een livespeler.

3-april-2020

 • Fix: verbetert de stabiliteit aan Carmen Server.
Info

Indien na het updaten de Windows Services "Carmen Communication Services" niet wordt opgestart, moet uit het bestand "Carmen13.CommunicationServices.exe.config" het hele blok-element "dependentAssembly" behorende bij "Microsoft.Owin" worden verwijderd (zie hieronder rood is gekaderd). 

Image Added6-januari-2020

Bug fixes voor het afspelen van streams.


Release notes (archief)


18-december-2019

Bug fix m.b.t. database.

...

 • Update tool: is nu beschikbaar. Zie Update Tool
 • Server: wanneer een semilive playlist in een live speler is geladen en op pauze wordt gezet, kunnen eventuele tracks daarin worden gesleept niet meer worden gestart. Dit is opgelost.


Expand
titleaugustus 2017

20-december-2017

 • Digital: nieuwe filteroptie: filter op track instelling (opener, automaat, live, promo)
 • Digital: twee nieuwe kolommen zijn geintroduceerd: importeer/invoer datum en het laatste afspeelmoment

05-december-2017

 • Cplan: campagne met reminders geeft met plannen soms een crash. Dit is opgelost.
 • Server/Builder/VTRec: soms ontstaat er een stilte tussen de track na voice-track en de track daaropvolgend. Dit is opgelost.

20-november-2017

 • Server/Builder/VTRec: In de mixeditor kan een wave soms verder staan dan voorgaande fadeout einde positie. Dit is opgelost.

Deze bug liet dat de mixeditor een start van een playlist item verder in tijd staat dan voorgaande item einde-fadeout. De mixeditor toont dus een stilte periode. In de praktijk speelt de server deze stilte periode niet af. Vanaf einde fadeout wordt direct het volgend item afgespeeld. 
Het advies is na deze update alle toekomstige playlisten na te kijken met de mixeditor en te corrigeren. er kunnen items zijn die direct aansluit op voorgaande einde-fadeout. Dit klinkt niet mooi.

Het advies is ook VTRec te updaten. Download hiervoor de setup

15-november-2017

 • Server/Builder: er zijn wat bugs opgelost m.b.t. de mixeditor. 

9-november-2017

 • Server: wanneer een audiobestad in een speler is geladen en wordt op het filesysteem overschrijft met een nieuw audiobestand, dan wordt het nieuwe audiobestand niet tot mixtijd afgespeeld. Dit is opgelost
 • Server: in sommige situaties kan het sluiten van de mixeditor een foutmelding geven. Dit is opgelost.

25-oktober-2017

Server: wanneer vauit een nieuwe playlist een feed open moet die eerder is aangezet, kan de server instabiel gaan functioneren. Dit is opgelost.

13-oktober-2017

Server: een bug gefikst met laden van paniek tracks.

28-september-2017

 • Communication services: meer logging tbv externe communicatie

21-september-2017

 • Digital: nieuwe functionaliteit: jingles importeren
 • Digital: soms speelt Digital geen audio af. Dan moet Digital worden herstart. Dit is opgelost.
 • Server: kleine bug fixes m.b.t. de externe communicatie.

13-september-2017

 • Server: wanneer een audiobestand niet kan worden ingelezen in een tijdsein blok, stopt de server. Dit is opgelost

11-september-2017

 • Server: met de release van augustus kunnen de automaat spelers stil vallen. Dit is opgelost.

9 september-2017

...

augustus 2017
Expand
title


29-augustus-2017

 • Digital: wanneer de optie "kopieer audiobestand naar muziekmap" voor track of jingle is aangevinkt, crasht de applicatie met opslaan. Dit is opgelost.

25-augustus-2017

 • Server: wanneer de tijdsein fix is met een playlist over meerder uren, kan de tijdsein vastlopen. Dit is opgelost.
 • Server: tracks worden zonder audio afgespeeld. Dit is opgelost.

17-augustus-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de volume

9-augustus-2017

 • Server: in sommige situaties kan de tijdsein stilvallen. Dit is opgelost.
 • Server: wanneer ASIO wordt gebruikt, gaat de audio van de mixeditor niet via het ingestelde audio hardware. Dit is opgelost.

3-augustus-2017

 • Server: een softwarefout in de voorgaande release laat de server een reeds afgespeeld item opnieuw afspelen wanneer externe communicatie is ingeschakeld. Dit is opgelost.
 • Server: soms kan na het eerste tijdsein item de server stil vallen. Dit is opgelost.

1-augustus-2017

Nieuw onderdeel: externe communicatie. meer informatie en uitleg


 • Expand
  titlejuli 2017

  31-juli-2017

  • Met afspelen van een herhaling (die met Logcom is opgenomen) wordt gezocht naar de  "Start Herhaling"-marker in de format van uitzending die dan wordt herhaalt. Echter, soms wordt de marker niet goed berekend en wordt de uitzending eerder afgespeeld dan positie marker. Dit is een issue die is opgelost. Updaten van communication services is voldoende.

  27-juli-2017

  • Upgrade van verschillende dll bestanden. 

  Met ingang van dit release moeten de volgende bestanden worden vervangen. Dit geldt voor alle modules:

  • AdjMmsEng.dll
  • AudioDjStudioApiF4.dll
  • AudioSoundEditorApiF4.dll
  • AudioSoundRecorderApiF4.dll
  • DevComponents.DotNetBar2.dll

  25-juli-2017

  • Digital: verwijderen van jinglespads geeft een foutmelding. Dit is opgelost.
  • Builder: het verwijderen van de laatste playlist geeft soms een fout. Dit is opgelost.

  24-juli-2017

  • Server/Builder: bugfixing mixeditor issues.

  20-juli-2017

  • Digital: bepalen van audioposities, de button "ga naar ingestelde positie" (groene pijl) gaat niet naar het ingestelde positie en speelt vanaf begin. Dit is opgelost.

  18-juli-2017

  • Server: bug fixing mbt feeds
  • Builder: het kan voorkomen dat de mixeditor geen audio laat horen. Dit is opgelost.
  • Builder: verplaatsen van tracks in playlist worden soms niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.

  14-juli-2017

  • Builder/server: wanneer de mixeditor voor een tweede keer wordt geopend, is deze leeg of blijft deze hangen op 0%. Dit is opgelost.

  12-juli-2017

  • Builder: wanneer audiobestanden vanaf een netwerk share in de playlist worden geplaatst, gaat de berekening van tijden niet goed. Dit is opgelost.

  9-juli-2017

  • Server: aanpassing in aansturing van volume.

  5-juli-2017

  • Server: verschillende bug gefikst m.b.t. het afspelen van feeds via de playlist.

  4-juli-2017

  • Met deze release is een aanpassing met betrekking tot plannen van herhalingen doorgevoerd.
   De aanpassing is het moment dat de playlist wordt gegenereerd met Builder, dat aan het playlist item genoteerd wordt welk audio-opname gebruikt moet worden. Wordt de format later aangepast, heeft dit geen invloed voor reeds gemaakte playlisten met herhalingen. Dit is gedaan om een format item van herhaling veilig te kunnen aanpassen zonder dat dit invloed heeft voor de reeds bestaande playlisten.
   Let op: deze aanpassing geldt voor playlisten die met de Builder uit deze release worden gegenereerd. Reeds bestaande playlisten blijven de format instelling gebruiken

  Nieuw onderdeel: externe communicatie. meer informatie en uitlegExpand
titlemei - juni 2017

22-juni-2017

 • Server: met deze release zijn een aantal bugs opgelost voor verbeteringen in performance
 • Digital: wanneer je de mix positie aanpast van een track of jingle, verplaatst ook de blauwe lijn.
 • Digital: issues met nieuwe tracks of jingels invoeren dat die niet afspelen is opgelost.

18-juni-2017

 • Server: met de release vanaf 30 mei kunnen logbestanden erg groot worden. Dit is opgelost.
 • Server: wanneer feeds twee uur achterlkaar zijn in de planning staan met tijdsein, wordt eventuele playlistitems voor de feed niet afgespeeld. Dit is opgelost.

16-juni-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd voor stabiliteit

12-juni-2017

 • Server: verbeteringen doorgevoerd voor meer stabiliteit.

9-juni-2017

 • Digital/Builder: in sommige situaties is er steeds een crash bericht wanneer een venster met audio spectrum wordt afgesloten. Dit is nu opgelost.

7-juni-2017

 • Server: er zijn fixes doorgevoerd voor issues met feeds en playlisten. Zo konden logbestanden groot worden veel dezelfde berichten omtrent feeds en staan feeds soms zomaar bovenaan de playlist. Dit is nu opgelost.

6-juni-2017

 • Server: wanneer server wordt opgestart kan deze met starten een database fout geven. Dit is opgelost.

1-juni-2017

 • Builder: voortaan kunnen alle commercialblokken in een format worden gebruikt. 
  Met het uitzendschema van commercialblokken, welke zit in CPlan, kan opgegeven worden welke commercialblokken in de week mag worden gepland.

30-mei-2017

 • Server: controle dat er geen ander server proces draait.
 • Server: het is instelbaar om logbestanden ouder dan ingesteld aantal dagen automatisch te laten verwijderen. Meer informatie.

29-mei-2017

 • Server: fix voor situaties dat speler niet start.
 • Server: verbetering doorgevoerd voor het laden van playlisten bij starten van applicatie

22-mei-2017

 • Server: er wordt met laden in live spelers weergegeven dat er wordt geladen. NB: Laden kan vanaf USB sticks kan soms wat langer duren
 • Server: wanneer vanuit de playlist een feed wordt afgespeeld, en er zijn geen tracks in de planning na deze feed, raakt de server instabiel. Dit is opgelost.
 • Voor externe communicatie werd de database niet voorbereid. Dit gebeurt nu wel.

19-mei-2017

 • Server: bugfixings doorgevoerd
 • Server: snelmix na feed worden de automaatspelers na 4 items niet opnieuw geladen met nieuwe items. Dit is opgelost.

14-mei-2017

 • CPlan: verwijderen van geplande commercials worden sneller verwijderd. Tevens progressie status.
 • Server: snelmix werkt niet wanneer feed vanuit de playlist wordt afgespeeld. Dit werkt nu wel.

10-mei-2017

 • Server: verbeteringen aan de performance doorgevoerd.

8-mei-2017

 • CPlan: verwijderen van geplande campagnes loopt soms vast. Dit is opgelost
 • Builder: performance verbetering doorgevoerd tijdens het laden van syntax gegevens.
 • Server: performance fix doorgevoerd.

7-mei-2017

 • Server: het herhalen van een Logcom opgenomen uitzending kan de server in performance vertragen. Met name wanneer Logcom bestanden vanaf het netwerk worden geladen. Dit is nu verbeterd.
 • Server: in de berekening van playlist tijden worden Logcom items niet goed berekend. Dit is opgelost.
 • Server: fix voor dat in sommige situaties de server vastloopt met laden van tijdsein items. 

2-mei-2017

 • Digital/Builder: Powergold ondersteuning. Meer informatie
 • Server: geladen playlist items in een live speler worden in automaat mode overgeslagen. Dit is veranderd. Geladen playlist items in live spelers worden nu ook in automaat afgespeeld.

...