Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Voor acties bij stilte of modulatie kan gekozen worden voor het versturen van een SMS en/of email. Dit hoofdstuk gaat over het instellen van notificaties

De instellingen m.b.t. SMS en e-mail zijn identiek voor de beide situaties: stilte en gedurende stilte de modulatue weer wordt gedetecteerd (geen alarm situatie meer).

SMS instellingen

In dit venster worden instellingen opgegeven voor het versturen van een SMS. Hiervoor moet een account worden aangemaakt en SMS tegoed worden ingekocht bij https://www.messagebird.nl

De API sleutel (token) moet in de stilte detectie worden ingevoerd. Klik op toepassen en het aantal credit is zichtbaar.  

Voer ook minimaal één telefoonnummer in.

Info

Stilte detectie versies 1.9.5 of lager vragen om een MessageBird gebruikersnaam en wachtwoord. Dit werkt niet meer. Upgrade de stilte detectie naar versie 1.9.6 of hoger voor API sleutel van MessageBird.

Email instellingen

Hier worden de e-mail instellingen opgegeven.

...

Door te klikken op ‘toevoegen’ kunnen e-mail adressen worden aangemaakt.

Inhoud van een e-mail bericht zelf bepalen

Het waarschuwingsbericht per mail bevat een standaard bericht aangevuld met tijdstip van detectie, computeromschrijving uit het configuratiebestand en geluidsbron. 

...