Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit tijdsduur kan worden aangepast via de applicatie configuratiebestand met XML instelling "JobTimeout". De notatie is:  uren:minuten:seconden (2x dubbele punt met voorloopnul).

...