Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het invoeren De ingeving van bestandsnamen bij opdrachten zijn meestal vaste (statische) bestandsnamen. Soms is het handig om deze dynamisch te bepalen aan de hand van datum, selecteren volgens een tijdstip en/of andere gegevens van de opdracht. Dit wordt "dynamische notaties" genoemd.  Dit is handig met name voor audiovormgeving dat het een juiste bestand wordt gebruikt volgens tijdstipvoor vormgeving. Bijvoorbeeld de invoer is "nieuws_%hh%.mp3"  en op het moment van uitvoering en het is het 14 uur, dat dan ook wordt gezocht naar nieuws_14.mp3 enzovoort.

...

NotatieOmschrijving
%hh%Het huidige uur met voorloop nul (00...23)
%hh:1%Het huidige uur zonder voorloop nul (0..23)
%hh+1%Het huidig uur plus 1 uur met voorloopnul (00..23)
Voorbeeld: de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is dit de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 00.
%hh+1:1%

Het huidig uur plus 1 uur zonder voorloopnul (0..23)

Voorbeeld: Als de opdracht wordt uitgevoerd om 13:58u, dan is de waarde 14. Als het 23:58u is, dan is de waarde 0.

%dd%Het huidige dagnummer van de maand met voorloop nul (00..31)
%dd:1%Het huidige dagnummer van de maand zonder voorloop nul (0..31)
%mm%Het huidige maandnummer uit twee cijfers (01..12)
%mm:1%Het huidige maandnummer zonder voorloop nul (1..12)
%jjjj%Het huidige jaar uit vier cijfers (2017, 2018, ...)
%jjjj:2%Het huidige jaar zonder eeuw (17, 18, ...)
%mi%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart met voorloopnul (00..59)
%mi:1%Het huidige minuut van tijdstip waarin de opdracht wordt gestart zonder voorloop nul (0..59)
%wk%Het huidige weeknummer met voorloop nul (00..53)
%wk:1%Het huidige weeknummer zonder voorloop nul (0...53)
%dw%Het De huidige dag van de week voluit geschreven (maandag....zondag)
%dw:1%Het De huidige dag van de week verkort (ma, di, wo, do, vr, za en zo)
%dw:n%Het De huidige dag van de week numeriek (zondag=0, maandag=1, dinsdag=2, woensdag=3, donderdag=4, vrijdag=5, zaterdag=6)
%cp%Computernaam (hostname)
%opdracht%Opdracht omschrijving
%bestandsnaam%

Naam van het bestand welke bij de bron is gedownload zonder bestandsextensie.

Deze notatie wordt alleen bij het selecteren van audiovormgevingsbestanden gebruikt. Anders is deze leeg.

Bijvoorbeeld het bronbestand is: "nieuws_naam.mp3" en voor selectie van een audiovormgevingsbestand wordt ingevoerd "opener_%bestandsnaam%.mp3", dan wordt voor opener gezocht naar bestand "opener_nieuws_naam.mp3".

Beschikbaar vanaf release 6.2.10.


...