Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer er stilte wordt gemeten voor periode ingesteld bij Stilte min. lengte, dan is dat de positie wanneer eventuele audio verwijderd moet worden. Als dit achteraan de opname bevind, wordt deze stilte periode ook verwijderd.

Info

Let op. Eventuele stiltes stille periodes tussendoor worden in de opname wel mee opgenomen.


Om te zien of de applicatie tijdens opname audio hoort, is er een lichtbol zichtbaar. Deze laat a.d.h. van drie kleuren de status zien:

...