Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een gedownloaded gedownload audiobestand kan worden ingelijst met voorzien van audiovormgeving. Hiermee wordt bedoeld dat het ontvangen audiobestand met uitsluitend gesproken audioinformatie , te voorzien van muziekbedjes, jingles, pingles enzovoort. De download tool kan hierin voorzien. De In de doellocatie(s) krijgen dan wordt het gedownloaded gedownload audiobestand met audiovormgeving geplaatst.

Een audiobestand kan als volgt worden ingelijst:

  • Een startvormgeving (voor het audiobericht)
  • Een achtergrondmuziekje ("muziekbedje" gedurende het audiobericht)
  • Een vormgeving direct na de aankondiging en afkondiging
  • Een vormgeving tussen de nieuwsitems (een pingle. Zie hieronder voor meer informatie)
  • Een andere vormgeving voor het weerbericht (zie hieronder)
  • Afsluiter (na het audiobericht waarbij deze eerder kan worden ingezet)

Voor iedere ieder type vormgeving wordt een audiobestand geseleceerd en geselecteerd met een eventuele mixpunt. Het mixpunt is een tijd positie wanneer het type onderdeel tijdsaanduiding wanneer een gesproken audioinformatie in die vormgeving moet worden geplaatst. Bijvoorbeeld een opener kent een jingle en achtergrond. Als het audiobericht om 2 seconden binnen deze vormgeving moet starten, is het mixpunt 2,0 seconden.

...

Het is ook mogelijk om een audiobestand die voorzien is van nieuwsberichten op te knippen zodat ieder nieuwsbericht in de doellocaties in aparte audiobestanden worden opgeslagenweggeschreven. De doellocaties krijgen dus meerdere audiobestand (zie hoofdstuk Bron → doellocaties voor meer informatie omtrent naamgeving). Een audiobericht met aankondiging, 6 nieuwsberichten en afsluiting krijgt dus 8 losse audiobestanden. 

Deze optie is handig voor automatiseringen of andere applicaties die zelf de volgorde van berichten wilt bepalen (bijvoorbeeld random).  Maar ook het onderdeel audiovormgeving maakt hiervan gebruik om vormgeving (pingles) tussen nieuwsberichten te kunnen plaatsen.

...