Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Download locatie uit XML tekst

Hiermee Hier wordt het een XML bestand ingeladen ingelezen en d.m.v. een XPath notatie wordt de download locatie uit het XML bestand gelezen.

...

.


FunctieOmschrijving
XML LocatieDe URL naar het XML document
XPath audiobestand

De XPath notatie die met de download locatie uit het XML bestand selecteert.

De waarde hiervan kan een URL (voor HTTP) of FTP notatie (opgesteld volgens het RFC 1738, hoofdstuk 3.2) zijn. Indien anders wordt vanuit gegaan dat de bron lokaal of vanaf eigen machine is.

...