Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De systeemeisen voor de RTV AudioDownload Tool kan zijn als volgt:

  • Windows 7 8 of hoger (advies Windows 10)*
  • Computersysteem met minimaal een dual-processor.

De download tool maakt gebruikt van het .NET Framework. Meer informatie over het .NET Framework.

  * Windows Vista wordt en Windows 7 worden niet ondersteund.