Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Start uit de toolmap de applicatie "Config.exe" en volg de instructies.

Of , indien enige ervaring, bewerkt het bestand "RTVUitzendingen.config".