Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Een FTP verbinding gebeurt op active of passive mode. De download tool gebruikt standaard de passive variant. Wanneer geen verbinding kan worden gemaakt, kan het overschakelen naar active mode soms helpen.

Het wijzigen van FTP mode gaat via het configuratiebestand van de applicatie. In de applicatiemap bevinden zich twee configuratiebestanden die meestal inhoudelijk identiek zijn maar apart zijn voor de freeware als professionele editie:

...