Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zet hiervoor in de opdracht het aantal kanalen op stereo:

...

Wanneer er geen file informatie is, wil ik een leeg/geen bestand.

In de opdracht stel je bij ‘instellingen en validaties’ een minimale stilte in van (ongeveer) 7 seconden. Selecteer daaronder voor “Opdracht niet verder uitvoeren” en vink aan “verwijder bestaande doellokaties uit alle doelmappen” of “plaats een stilte bestand” en stel en waarde in vanaf 0 seconden.

...