Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Let op!

De “Wij'kradio Stadsbeheer” app is een interne app voor en door gemeente Rotterdam Stadsbeheer en bedoeld voor de medewerkers.

De informatie in en rond deze app is alleen ter informatie aangeboden. De app geeft geen officiële overheidsdiensten of adviezen. De app-eigenaar is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie in de app.

Heel fijn dat je de app gebruikt. Je stelt vertrouwen in ons en dan is vanzelfsprekend onze verantwoording om je op de hoogte stellen wat wij doen met je privacy en om je privacy te beschermen en waarom wij bepaalde rechten vragen van jouw voordat je de app mag gebruiken. Hier vertellen wij graag of wij privacy gevoelige informatie verzamelen en waarom de app enkele rechten van je vragen.

...