Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sommige softwareproducten van RTVSoftware werken met het .NET Framework.
Als de setup of applicatie wordt gestart kan hierover worden bericht. In dit artikel wordt uitgelegd wat vereisen de installatie van het .NET Framework is. 

Wat is het .NET Framework

Het .NET Framework is een applicatie framework bedoeld voor Windows applicaties. Het is een framework die standaard beschikbaar is op iedere Windows installatie. Het framework wordt automatisch geïnstalleerd en up-to-date gehouden met het Windows Update systeem. Momenteel is de laatste framework versie 4.8. 

...