Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het RTV AudioDownload De Audio Download Tool bestaat uit twee edities: een freeware en professional editie. Beide edities worden met setup geinstalleerd.

De "freeware" editie is gratis voor simpele download opdrachten. De "professional" editie van de download tool heeft meer mogelijkheden en bedoeld voor kan meerdere opdrachten en/of de levernacier hierom vraagt. Hieronder een overzicht van verschillen tussen de freeware en professional editieaan en tegelijkertijd uitvoeren, maar er zijn nog meer verschillen:FreewareProfessional
Maximaal aantal opdrachten10onbeperkt
Opdrachten simultaan parallel laten uitvoeren (1)neeja
ANWB en ANP ondersteuning (2)neeja
Andere opdrachten direct opstarten wanneer een opdracht mislukt of met succes wordt uitgevoerdneeja
Download audiobestand wanneer de leverancier dit notificeert (3)neeja
Opdrachten worden uitgevoerd ook als het vensters voor beheren van opdrachten open staanneeja (vanaf versie 6.2.19)

(1) De Freeware editie voert per maar één opdracht uit. De Professional editie kan meerdere opdrachten onafhankelijk van elkaar parallel uitvoeren. 

(2) ANWB en ANP audiobestanden worden niet op vaste tjden gedownload maar op een trigger vanuit de ANWB of ANP. Dan is het nodig om de professionele editie te hebben om deze opdrachten parallel aan andere opdrachten te laten uitvoeren.

(3) Er zijn audioleveranciers die expliciet vragen om de Professional editie om zo de download tool aan te kunnen sturen bij een nieuw radiobulletin.

...