Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor het downloaden van audiobestanden met nieuws-, weer of verkeersinformatie moet een overeenkomst worden aangegaan afgesloten met een leverancieraudioleverancier. Deze stelt audiobestanden beschikbaar met gesproken informatie (zoals nieuws, weer en/of verkeer) die dan met de het Audio Download Tool gedownload wordtkan worden.

Hieronder een overzicht van audioleverancierspartijen welkwe gesproken nieuws/weer/verkeer leveren:

Nieuws

NOS Journaal (uitsluitend voor publieke omroepen) info

...