Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het is mogelijk om het audiobestand ook in andere formatten formaten te krijgen.

  • Voor Wave: voeg “.wav” toe aan de url. Bijvoorbeeld: /api/getaudio/algemeen.wav

  • Voor Mp3 andere bitrate: voeg parameter “bitrate=” met een waarde toe aan de url.
    Bijvoorbeeld: /api/getaudio/algemeen?bitrate=128
    Mogelijke bitrates zijn: 64, 128,256 en 320 Kpbs.