Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1.3.14:

  • Met het backup proces worden de configuratie en theme files meegenomen

1.3.13:

  • Verschillende kleine bugs opgelost.

...