Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor de release notes van Carmen Update tool, zieĀ Release notes Carmen Update Tool

10-oktober-2021

  • Iplan: na opslaan van een nieuwe spot verschijnt er een foutmelding. Dit is opgelost.

26-september-2021

  • Digital: Bij toevoegen van track met een bestaande combinatie van artiest en titel, dan verstoort dit Digital verder en kunnen problemen en errors ontstaan. Dit is opgelost.
  • Digital: het verwijderen van tracks en jingles wil soms niet werken zoals verwacht. Dit is opgelost.
  • Digital: allerlei kleine fixes doorgevoerd.

...