Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het ZIP bestand bestaat uit twee bestanden:

  • een Twee index_wordpress.php bedoeld voor RTVUitzendingen. Deze komt in
    één is voor de map ‘uitzendinggemist’ . Noteer hiervan de absolute url naar dit bestanden één voor de map ‘programmering’.

  • een ‘rtvuitzendingen.php’ bedoeld voor Wordpress als theme file die komt in /wp-admin/theme/<huidige_thema>.

Open dit ‘rtvuitzendingen.php’ voor Wordpres Wordpress en pas bovenaan de inhoud voor variabel $file met de url naar ‘index_wordpress.php’ in de RTVUitzendingen map. Dat kan zijn uitzendingen of programmering.

Pas verder dit ‘rtvuitzendingen.php’ bestand aan volgens het thema die wordt gebruikt.

...