Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Heel fijn dat je de Omroep Tholen app gaat gebruiken of gebruikt. Je stelt vertrouwen in ons en dan is vanzelfsprekend onze verantwoording om je op de hoogte stellen wat wij doen met je privacy en om je privacy te beschermen en waarom wij bepaalde rechten vragen van jouw voordat je de app mag gebruiken. Hier vertellen wij graag of wij privacy gevoelige informatie verzamelen en waarom de app enkele rechten van je vragen.

De privacy policy van Omroep Tholen is van toepassing:

Privacy - Omroep Tholen

Verzamelt de app privacy gevoelige informatie?

...