Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hiermee wordt vormgeving na de aankondiging geplaatst.  Het eerste nieuwsbericht wordt geplaatst op de ingestelde mixpositie.

Een aankondiging is bijvoorbeeld "Dit is het nieuws".

Achtergrond

Dit is de vormgeving voor de achtergrond gedurende het hele bestand.

...