Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

v1.9.12

  • Kleine bugs gefikst.

v1.9.10

...

Met deze release maakt de applicatie gebruik van .NET Framework 4.6.2. Meer informatie.