Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

         /rtvuitzendingen/system/data

 


Verwijder niet de folder en de inhoud daarvan, ook al heeft u geen ander systeem die van deze bestanden gebruik zuleln maken. De tool maakt ook gebruik van deze bestanden.


nownextprograms.php

XML met “nu en straks”

informatie

data

ondemandprograms.php

Wordt door tool gebruik

t.b.v. uitzending gemist.

programmering.php

De programmering in XML.

Er zijn parameter opties om bijvoorbeeld één dag van de week te laten terug sturen. Zie inhoud van dit bestand voor meer informatie.

programmering_json.phpDe programmering in JSON

settings.php

Wordt

Wordt door tool

gebruikt voor interne zaken.

gebruik