Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vanaf versie 3.7 kunnen afbeeldingen aan radioprogramma’s worden gekoppeld.

Werking

De afbeeldingen worden in een nieuw aangemaakte map geplaatst. Een PHP bestand ‘image.php’ in de root van RTVUitzendingen haalt deze op en stelt ze beschikbaar voor de browser.

...