Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bij het uitvoeren van een opdracht kunnen audiobestanden volgens dynamische notaties worden geselecteerd in plaats van statisch. Bijvoorbeeld voor audiovormgeving wordt dan ieder uur een ander audiobestand opgezocht. Dynamische notaties zijn herkenbaar met procenttekens.

Het invoeren van bestandsnamen bij opdrachten zijn meestal vaste (statische) bestandsnamen. Soms is het handig om deze dynamisch te bepalen aan de hand van datum, tijdstip en andere gegevens van de opdracht. Dit wordt "dynamische notaties" genoemd.  Dit is handig met name voor audiovormgeving dat het juiste bestand wordt gebruikt volgens tijdstip. Bijvoorbeeld de invoer is "nieuws_%hh%.mp3"  en op moment van uitvoering is het 14 uur, dan wordt gezocht naar nieuws_14.mp3 enzovoort.

...