Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Het ANP biedt nieuwsbulletins aan voor omroepen.  Deze bulletins worden niet gedownload op vast download ijtdendownloaden van ANP berichten is met de RTV Download Tool mogeljik. De RTV AudioDownload Tool komt dan in plaats van de nieuwsdownloader die door het ANP wordt geleverd.

ANP bulletins hebben geen vaste downloadtijden . De download tool communiceert met de ANP server en het ANP en start met ophalen van bepaald wanneer een nieuw audiobestand wanneer die beschikbaar komtbeschikbaar is.

Ook de ondersteuning voor meerdere bulletins voor één account wordt ondersteund. Een opdracht is dan een verzameling van bulletins geslecteerd op naam of "client bestandsnaam".

Info

Het downloaden van het ANP bulletins werkt uitsluitend alleen met de Professional editie van de download tool.


Info

Het downloaden van het ANP zoals hier beschreven bulletin is beschikbaar met de download tool vanaf versie 6.2.13 of hoger van de download tool. Sommige functionaliteiten zitten vanaf 6.2.18. Het advies is de laatste versie te gebruiken.


Instructies

 1. Maak een opdracht aan met omschrijving
 2. Selecteer als bron: audioleveranciers → ANP.
  Image Removed
  Vul het API key in dat u van het ANP heeft gekregen.
  Hebt u geen API key maar een combinatie van is of gebruik de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord. Indien gebruikersnaam of wachtwoord wordt gebruikt, vul dan deze in en laat laat dan de veld API key veld leeg.
  Opmerking 9-jan: indien er geen API Key wordt ingevuld maar alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kan het downloaden mislukken. In dat geval gebruik alleen de API key. Deze is kan bij het ANP worden aangevraagd.

  Selecteer welk bulletin deze opdracht moet gebruiken. Selecteer hiervoor de selectielijst in het scherm.
  Het ANP biedt bulletins aan die uniek zijn op naam of gecombineerd worden op bestandsnaam.  Indien op naam wordt geselecteerd, wordt dat bulletin ook gebruikt. Alle andere bulletins worden niet verwerkt.
  Wordt op bestandsnaam geselecteerd, dan wordt dat bulletin gedownload die aan de bestandsnaam is gekoppeld. 

  Let op: het ANP werkt met IP-filtering. Lukt het niet om een lijst van bulletins op te vragen, dan kan het API Key niet correct zijn of is het IP-adres niet bekend bij het ANP. 
  Image Removed
  Image Added
 3. Bij "doel lokaties" selecteer een doelmap en vul een bestandsnaam in ("nieuws.mp3").

Er kan geen tijdschema worden opgegeven. Het moment van downloaden wordt getriggerd door het ANP.Het ANP werkt met IP-filtering. U moet uw internet IP-adres aan het ANP doorgeven.