Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.30

  • Deze versie is compatible met het nieuwe ANP distributieplatform.

Versie 6.2.28

  • Wanneer het audiovormgevingsproces draait voor meerdere opdrachten, wil de download tool zichzelf afsluiten. Dit is opgelost.

...