Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.26

  • Soms komt verschijnt onterecht een de melding over een niet gesupporterd audiotype. Dit is opgelost.

...