Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Enkele Sommige softwareproducten van RTVSoftware zijn gebouwd werken met het .NET Framework.
Als de setup of applicatie wordt gestart , kan hierover worden bericht. In dit artikel wordt uitgelegd wat .NET Framework is. 

...

Het .NET Framework is een applicatieframework voor applicaties applicatie framework bedoeld voor Windows applicaties. Het is een framework die standaard beschikbaar is op iedere Windows installatie.

Het framework wordt automatisch bijgewerkt geïnstalleerd en up-to-date gehouden met het Windows Update systeem. Momenteel is de laatste framework versie 4.8. 

Indien nodig kan het framework ook worden gedownload en geinstalleerdgeïnstalleerd buiten Windows update om

Meer informatie