Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.25

Versie 6.2.24

  • Wanneer een audiobestand met stilte moet worden geplaatst (bij mislukken van de opdracht), werd de dynamische bestandsnotatie niet toegepast. Dit gebeurt nu wel.

...

Met ingang van deze release is het .NET Framework v4.6.2 nodig. Voor Windows 10 is deze direct beschikbaar. Voor oudere Windows versies kan hierom worden gevraagd.  Wat is het .NET Framework en heb ik die nodig?

Versie 6.2.8.2

...