Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Versie 6.2.24

  • Wanneer een audiobestand met stilte moet worden geplaatst (bij mislukken van de opdracht), werd de dynamische bestandsnotatie niet toegepast. Dit gebeurt nu wel.

Versie 6.2.23

  • Met deze release is het versturen van SMS via MessageBird aangepast. Het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord is vervangen met invoer van API sleutel die vanuit het dashboard van MesageBird wordt overgenomen.
    Let op. Gebruikt u de SMS functionaliteit van de download tool? Dan dient u deze opnieuw in te stellen.
    Meer informatie: SMS berichten versturen indien de opdracht mislukt

...

Met ingang van deze release is het .NET Framework v4.6.2 nodig. Voor Windows 10 is deze direct beschikbaar. Voor oudere Windows versies kan hierom worden gevraagd.  Wat is het .NET Framework en .NET?

Versie 6.2.8.2

...